ARCHÍV OCHRANY PRÍRODY A JASKYNIARSTVA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Online publikácie

Všetky ponúkané publikácie sú vo formáte pdf. Tak, ako na tlačené knihy, aj na elektronické sa v primeranom rozsahu vzťahuje zákon o ochrane autorských práv č. 618/2003 Z.z., ktorého aktuálne platné znenie si môžete prečíta na uvedenom odkaze.

Autorské publikácie

V tejto chvíli sme pripravili výber z prác Jána Volka Starohorského, jedného zo zakladateľov Múzea slovenského krasu a veľmi plodného autora.

Cestovné dojmy a geologické výskumy Dodatky Geofyzikálna geológia Pěniny
Geologické pokrovy poludnice Morfológia  Kúpele Železnô Orogenetika  
Geologické štúdiá v najmladšom paleogéne Liptova Geotektonika či zemestavba Ochrana prírodných pamiatok  
Lôm a Pravnáč v Liptovských vapenistých vrchách O jeseteroch na Slovensku  Prvovršie  
Práca a dielo Prvovršie Teplice termy Liptova Vykopávky v jaskyni Okne
Tretí sjazd geologickej karpatskej asociácie Zpráva o geologickom mapovaní v okolí Prosieka
Zpráva o geologickom mapovaní v okolí kupeľov Lúček

Práce, ktoré pre ich rozsah objem nie je možné publikovať priamo, si môžete objednať el. poštou na adrese:

Jedná sa o práce: Druhovršie, Kultúrne potreby Liptova, Liptovské vápenisté vrchy, Pravršie, Speleológia ci jaskyňoveda, Treťovršie, Štvrtovršie.

Ďalšie publikácie

Slovenský kras - ročníky 1957 až 2009

1958 1957-1958 1959-1960 1961-1962 1963-1964 1965-1966 1967-1968 1969-1970 1971 1972
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982
1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
2003 2004 2005 2006 2007 2008/1 2008/2 2008/supl. 2009/1 2009/2

Spravodaj SSS - ročníky 1971 až 1988

1971/1 1971/2 1971/3 1971/4 1972/1 1972/2 1972/3 1972/4 1973/1 1973/2
1972/3 1973/4 1974/1 1974/2 1974/3 1974/4 1975/1 1975/2 1975/3 1975/4
1976/1 1976/2 1976/3 1976/4 1977/1 1977/2 1977/3 1977/4 1978/1 1978/2
1978/3 1978/4 1979/1 1979/2* 1979/3 1979/4 1980/1 1980/2 1980/3 1980/4
1981/1 1981/2 1981/3 1981/4 1982/1 1982/2 1982/3 1982/4 1983/1* 1983/2
1983/3 1983/4 1984/1 1984/2-3 1984/4 1985/1-2* 1986/1-2* 1987/1-2 1988/1-2  
                   

Jaskyniar - ročník 1989

1989*

* Označené ročníky nie je možné sprístupniť vzhľadom na ich rozsah. Objednávajte, prosím, na adrese elektronickej pošty.