ARCHÍV OCHRANY PRÍRODY A JASKYNIARSTVA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Súpis archívnych pomôcok k spracovaným archívnym fondom v správe Archívu ochrany prírody a jaskyniarstva:

Pomôcky vydané tlačou

Družstvo Demänovských jaskýň (1924 - 1954)

Elektronické pomôcky

Družstvo Bystrianskych jaskýň   (1937-1944)

Družstvo Demänovských jaskýň  (1924-1954)

Múzeum slovenského krasu  (1928-1949)   

Múzeum slovenského krasu  (1954-1969)

Slovenská speleologická spoločnosť(1970-2000)

Slovenská speleologická spoločnosť- MSK  (1949-1952)  

Štátny referát na ochranu pamiatok na Slovensku   (1921-1934)

BENICKÝ Vojtech   (1907 - 1971)

BUDINSKÝ-KRIČKA Vojtech  Prof.  (1903 - 1993)

BUKOVINSKÝ Vojtech JUDr.  (1916 - 1989)

ČUNDERLÍK Dominik  (1908 - 1986)

DROPPA Peter  (1910 - 1990)

ERDŐS Mikuláš  (1934 - 1995)

KÁMEN Svätopluk Ing.   (1921 – 1992)

LUTONSKÝ Alojz   (1901 – 1997)

PALONCY Eduard   (1898 - 1968)

REVAJOVÁ (KOVÁČOVÁ) Božena   (1908 - 1997)

 

REVAJ Pavol   (1898 - 1957)

Zbierka kroník

Zbierka máp

Zbierka kašírovaných máp 

Zbierka negatívov a diapozitívov

Zbierka výtvarných prác

Zbierka bakalárskych, diplomových a dizertačných prác

Zbierka výskumných prác

Správy z inventarizačných výskumov

Meračská dokumentácia jaskýň

Zbierka podzemných krasových javov   

Zbierka Štátneho zoznamu osobitne chránených  častí prírody a krajiny SR

Zbierka zahraničných expedícií, výprav a ciest  

Zbierka novinových výstrižkov

Zbierka podujatí