ARCHÍV OCHRANY PRÍRODY A JASKYNIARSTVA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Akvizičná činnosť

tel.: 044/547 72 41                                                                                                                 e-mnail: greschova@smopaj.sk

Organizačný a rokovací poriadok Archívnej rady.

Členovia Archívnej rady.

Zápisnice z jednaní Archívnej rady.

Novinky a aktuality z Archívnej rady.

Výzva.