ARCHÍV OCHRANY PRÍRODY A JASKYNIARSTVA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Virtuálne výstavy archívnych dokumentov

100 rokov štátnej ochrany prírody na Slovensku

Roku 2019 uplynulo sto rokov od vzniku štátom organizovanej ochrany prírody na Slovensku. V našom múzeu sme si toto výročie pripomenuli výstavou 100 rokov ochrany prírody na Slovensku.

Slovenské jaskyniarstvo a generál Golian

Aké je spojenie medzi povstaleckým generálom Jánom Golianom a slovenským jaskyniarstvom? Na prvý pohľad žiadne. Nasledujúci dokument Vás však presvedčí o opaku.

Vojnové škody v Jaskyniarskom zbore KSTL

Ústredie klubu rozoslalo 1. júna 1945 obežník do všetkých svojich zborov a odborov, v ktorom žiadalo, aby im nahlásili škody, ktoré im vznikli v dôsledku vojnových udalostí

Prvá jaskyniarska výstava

Jaskyniarsky zbor Klubu slovenských turistov a lyžiarov (KSTL) sa snažil aj o propagáciu jaskýň a jaskyniarstva. Okrem prednášok a publikačnej činnosti chcel tento cieľ dosiahnuť aj prostredníctvom výstav. V roku 1946 preto usporiadal prvú jaskyniarsku výstavu.

Výstavba lodenice v Liptovskom Hrádku

Klub slovenských turistov a lyžiarov (KSTL) sa angažoval v rôznych oblastiach turistiky a športu. Podporoval aj rozvoj vodáckych športov (kajakárstvo, kanoistika). V súvislosti s tým postavil na Slovensku niekoľko lodeníc. Jednou z prvých bola lodenica v Liptovskom Hrádku (spolu s lodenicami v Trenčíne, Piešťanoch a Bratislave), ktorú spojili s turistickým domom.

Výskum Demänovskej jaskyne

Jaskyniarsky zbor Klubu slovenských turistov a lyžiarov (JZ KSTL) sa v prvom rade zameriaval na jaskyniarsky výskum. Lokalitami, do ktorých sa organizovali výskumné výpravy asi najčastejšie, boli Slovenský kras a Liptov (najmä Jánska a Demänovská dolina).