ARCHÍV OCHRANY PRÍRODY A JASKYNIARSTVA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Virtuálne výstavy archívnych dokumentov

100 rokov štátnej ochrany prírody na Slovensku

Roku 2019 uplynulo sto rokov od vzniku štátom organizovanej ochrany prírody na Slovensku. V našom múzeu sme si toto výročie pripomenuli výstavou 100 rokov ochrany prírody na Slovensku

Vojnové škody v Jaskyniarskom zbore KSTL

Ústredie klubu rozoslalo 1. júna 1945 obežník do všetkých svojich zborov a odborov, v ktorom žiadalo, aby im nahlásili škody, ktoré im vznikli v dôsledku vojnových udalostí