ARCHÍV OCHRANY PRÍRODY A JASKYNIARSTVA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Virtuálne výstavy archívnych dokumentov

100 rokov štátnej ochrany prírody na Slovensku

Roku 2019 uplynulo sto rokov od vzniku štátom organizovanej ochrany prírody na Slovensku. V našom múzeu sme si toto výročie pripomenuli výstavou 100 rokov ochrany prírody na Slovensku.

Vojtech Benický - fotograf

Archív Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva má v správe aj niekoľko stoviek fotografií a negatívov z bohatej fotografickej činnosti jaskyniara Vojtecha Benického. Jeho fotografie dokumentujú jaskyniarske výskumy od dvadsiatych rokov 20. storočia, ale zachytávajú aj prírodné či kultúrne zaujímavosti Slovenska.

Dnes Vám predstavíme jednu z Benického jaskyniarskych fotografií. Vyobrazený je na nej on sám pri lanovom rebríku pred vstupom do Belianskej jaskyne. Samotný popis pri fotografii nám povie viac: „Vojtech Benický, objaviteľ priepasti Peklo v Belanskej jaskyni. Príprava výstroja na výskum uskutočnený 20. mája 1939“.

Mikuláš Huba - predseda miestneho odboru KSTL v Liptovskom Mikuláši

Z fotoarchívu Vojtecha Benického pochádzajú aj nasledujúce fotografie. Je na nich Mikuláš Huba, ktorý zastával v prvej polovici 20. storočia významné regionálne, ale aj celoštátne pozície. V rokoch 1928 – 1935 pôsobil ako okresný náčelník v Tornali (Šafárikovo). V roku 1938 pôsobil ako zamestnanec Krajinského úradu a v rokoch 1940 – 1943 Ministerstva vnútra v Bratislave. Počas druhej svetovej vojny sa zapojil do odboja.

Pre jaskyniarstvo je významné jeho pôsobenie v Tornali. Z pozície okresného náčelníka pomáhal Klubu československých turistov pri objavovaní a sprístupňovaní jaskyne Domica v Slovenskom krase, pričom sa sprístupňovacích prác aj sám zúčastnil.

Na fotografiách, ktoré si môžete prostredníctvom našej stránky prezrieť, je zobrazený na lyžovačke v Demänovskej doline niekedy v prvej polovici štyridsiatych rokov 20. storočia.