ARCHÍV OCHRANY PRÍRODY A JASKYNIARSTVA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

O projekte

Názov projektu: Alois Král a Demänovská jaskyňa slobody
Celkové náklady: 13 770,01 EUR
Výška podpory z EFRR: 11 704,50 EUR
Výška podpory zo zdrojov štátneho rozpočtu: 1 377,00 EUR
Názov konečného užívateľa: Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva
Doba realizácie projektu: 1.4.2022 – 31.3.2023
Popis projektu: cezhraničná spolupráca pri propagácií významných osobností a ich prínosu pre rozvoj speleologického výskumu v SR a ČR a následne pre rast turistického ruchu v regióne Liptov. Vydanie a uvedenie jedinečnej monografie Aloisa Krála, objaviteľa Demänovskej jaskyne slobody z roku 1921, rodáka z Moravy a čestného občana mesta Tišnov v spolupráci s Muzeom Brněnska.
Ciele projektu: zviditeľnenie kultúrneho a prírodného dedičstva spojeného s významnou turistickou destináciou
Projekt bol realizovaný v rámci programu Interreg V-A 2014 - 2020 v spolupráci s Múzeom Brněnska a jeho pobočkou - Podhoráckým múzeom v Předklášteří.
Viac sa o projekte dočítate tu.
Výsledky projektu boli publikované v publikácii Alois Král, ktorá bola uvedená do života najskôr v Slovenskom múzeu ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši 8.12.2022, potom na Obecnom úrade v Demänovskej Doline 9.12.2022 a nakoniec aj na Mestskom úrade v Tišnove 18.1.2023. Publikácia bola vydaná v rámci edície Z galérie významných osobností ochrany prírody a jaskyniarstva a môžete si ju vyžiadať na e-mailovej adrese archiv@smopaj.sk. Do tela správy doplňte, prosím, Vaše meno a doručovaciu adresu.