ARCHÍV OCHRANY PRÍRODY A JASKYNIARSTVA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Fondy, zbierky a pomôcky

Archívne fondy

Súpis archívnych fondov v správe Archívu Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva.

Archívne zbierky

Okrem klasických archívnych fondov spravuje Archív SMOPaJ aj celý rad zbierok dokumentov, ktoré vznikli činnosťou niektorej z významných osobností alebo inštitúcií.

Archívne pomôcky

Archívne pomôcky (inventáre) tvoria základ výskumnej historickej práce.

Digitálny archív

Samostatný portál venovaný digitalizovaným fondom a zbierkam Archívu Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva.