ARCHÍV SLOVENSKÉHO MÚZEA OCHRANY PRÍRODY A JASKYNIARSTVA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Konferencie

Pracovníčky archívu sa pravidelne zúčastňujú odborných konferencií venovaných problematike ochrany a sprístupňovania archívnych fondov doma i v zahraniční, ktoré prispievajú k zvyšovaniu úrovne našej práce. Jednou z najobľúbenejších je konferencia "Digitálna knižnica" usporiadavaná Slovenskou chemickou knižnicou STU. Ale aj my sami organizujeme konferencie, semináre a dielne. Naposledy sme boli hostiteľmi XIX. Archívnych dní v Slovenskej republike.

Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva (SMOPaJ) , Univerzita Komenského v Bratislave a Bach systems, s.r.o. Vás srdečne pozývajú na konferenciu "Príroda a jej ochrana v priereze času", ktorá sa bude konať v dňoch 17. až 19.októbra 2017 v priestoroch SMOPaJ na Školskej ulici č. 4 v Liptovskom Mikuláši.