ARCHÍV OCHRANY PRÍRODY A JASKYNIARSTVA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Konferencie

Pracovníčky archívu sa pravidelne zúčastňujú odborných konferencií venovaných problematike ochrany a sprístupňovania archívnych fondov doma i v zahraniční, ktoré prispievajú k zvyšovaniu úrovne našej práce. Jednou z najobľúbenejších je konferencia "Digitálna knižnica" usporiadavaná Slovenskou chemickou knižnicou STU. Ale aj my sami organizujeme konferencie, semináre a dielne. Naposledy sme boli hostiteľmi XIX. Archívnych dní v Slovenskej republike.