ARCHÍV OCHRANY PRÍRODY A JASKYNIARSTVA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Právne úpravy

Základným zákonným textom, ktorý upravuje problematiku registratúr, archívnych dokumentov a archívov je zákon č. 395/2002 Z.z. Jeho aktuálne znenie nájdete tu.

Prístup verejnosti k archívnym dokumentom uloženým v Archívu SMOPaJ upravuje Bádateľský poriadok. Jeho aktuálne znenie nájdete tu.​​​​​​​

Všeobecnú klasifikačnú schému archívnych fondov uplatňovanú v štátnych a špecializovaných archívoch v Slovenskej republike nájdete tu.​​​​​​​

Zoznam archívnych fondov spravovaných Archívom SMOPaJ nájdete tu.​​​​​​​

Správne poplatky za poskytovanie správnych informácií a služieb štátnych archívov zriadených MV SR nájdete tu.​​​​​​​

Archívne dokumenty je možné študovať po splnení niekoľkých administratívnych podmienok. Každý bádateľ musí vyplniť bádateľský list.​​​​​​​