ARCHÍV OCHRANY PRÍRODY A JASKYNIARSTVA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Digitálny archív

Súpis digitalizovaných fondov a zbierok

Družstvo Bystrianskych jaskýň   (1937- 1944)

Družstvo Demänovských jaskýň  (1924 - 1954)

Múzeum slovenského krasu  (1928 - 1949)   

Slovenská speleologická spoločnosť (1970 - 2000)

Slovenská speleologická spoločnosť - MSK  (1949 - 1952)  

Štátny referát na ochranu pamiatok na Slovensku  

(1921 - 1934)

BENICKÝ Vojtech   (1907 - 1971)

BUDINSKÝ-KRIČKA Vojtech  Prof.  (1903 - 1993)

BUKOVINSKÝ Vojtech JUDr.  (1916 - 1989)

ČUNDERLÍK Dominik  (1908 - 1986)

DROPPA Peter  (1910 - 1990)

ERDŐS Mikuláš  (1934 - 1995)

KÁMEN Svätopluk Ing.   (1921 – 1992)

LUTONSKÝ Alojz   (1901 – 1997)

PALONCY Eduard   (1898 - 1968)

REVAJOVÁ (KOVÁČOVÁ) Božena   (1908 - 1997)

REVAJ Pavol   (1898 - 1957)

Zbierka kroník

Zbierka máp

Zbierka kašírovaných máp

Zbierka negatívov a diapozitívov

Zbierka výtvarných prác

Zbierka bakalárskych, diplomových a dizertačných prác

Zbierka výskumných prác

Zbierka správ z inventarizačných výskumov

Zbierka meračskej dokumentácie jaskýň

Zbierka podzemných krasových javov   

Zbierka štátneho zoznamu osobitne chránených  častí prírody a krajiny SR

Zbierka zahraničných expedícií, výprav a ciest  

Zbierka novinových výstrižkov

Zbierka podujatí

SMOPaJ - Zbierka výskumných úloh z PHÚ

Zbierka dokumentácie k štátnemu zoznamu