ARCHÍV OCHRANY PRÍRODY A JASKYNIARSTVA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Zaujímavosti z Archívu ochrany prírody a jaskyniarstva

Na tomto mieste budeme publikovať zaujímavosti, o ktorých si myslíme, že by mohli zaujať aj vás, našich priateľov, podporovateľov, bádateľov.

Prvá jaskyniarska výstava

Jaskyniarsky zbor Klubu slovenských turistov a lyžiarov (KSTL) sa snažil aj o propagáciu jaskýň a jaskyniarstva. Okrem prednášok a publikačnej činnosti chcel tento cieľ dosiahnuť aj prostredníctvom výstav.

Generál Ján Golian a slovenské jaskyniarstvo

Archív SMOPaJ ukrýva množstvo zaujímavých, ale aj kurióznych dokumentov. Na našej stránke Vám budeme pravidelne sprístupňovať niektoré z nich. Pri prvom dokumente by sme mohli na úvod položiť otázku: Aké je spojenie medzi povstaleckým generálom Jánom Golianom a slovenským jaskyniarstvom? Na prvý pohľad žiadne. Nasledujúci dokument Vás však presvedčí o opaku.

Výstava Príroda v priereze času 

Výstava inštalovaná v priestoroch nášho múzea priniesla celý rad informácií a fotografií z dejín ochrany prírody na Slovensku. Malý výber prinášame tu.

Výstavba lodenice v Liptovskom Hrádku

Klub slovenských turistov a lyžiarov (KSTL) sa angažoval v rôznych oblastiach turistiky a športu. Podporoval aj rozvoj vodáckych športov (kajakárstvo, kanoistika). V súvislosti s tým postavil na Slovensku niekoľko lodeníc.

Výskum jaskýň Demänovskej doliny

Jaskyniarsky zbor Klubu slovenských turistov a lyžiarov (JZ KSTL) sa v prvom rade zameriaval na jaskyniarsky výskum. Lokalitami, do ktorých sa organizovali výskumné výpravy asi najčastejšie, boli Slovenský kras a Liptov (najmä Jánska a Demänovská dolina).