ARCHÍV OCHRANY PRÍRODY A JASKYNIARSTVA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Cenník služieb

Cenník služieb Archívu Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva                                                            Stiahnite si ceník vo formáte pdf

Vyhotovovanie čiernobielych elektrografických kópií (xerokópií)

Jednostranné z archívnych dokumentov

                                                                        A 4                              A 3

z voľných listov                                0,20 €/list                  0,25 €/list

z viazaných predlôh                        0,30 €/list                  0,35 €/list

z časopisov, novín, kníh                 0,25 €/list                  0,30 €/list

z viazaných predlôh a 0,30 € z časopisov) sa pripočítava cena externého dodávateľa.

Obojstranné z archívnych dokumentov

  A 4                                A 3

z voľných listov                                            0,25 €/list                       0,30 €/list

z viazaných predlôh                                   0,30 €/list                       0,50 €/list

z časopisov, novín, kníh                             0,25 €/list                       0,40 €/list

Vyhotovovanie kópií digitálnou technikou (skenovanie a snímanie digitálnym fotoaparátom) a ukladanie na pamäťové médium

Snímanie jednoduchých plošných predlôh skenerom alebo digitálnym fotoaparátom

v rozlíšení 300 DPI a veľkosti výstupu 1 : 1 (v prípade predlôh do formátu A5 je možné rozlíšenie až do 600 DPI ČB/farba)

                                                                      do A4                 väčší ako A4 až do A3

                                                                  1,99 €/list                         3,98 €/list

Ukladanie dát na pamäťové médium (vrátane ceny za nosič)

CD                                                      1,65

DVD                                                   2,32

USB žiadateľa                                  1,32

Vyhotovovanie kópií archívnych dokumentov digitálnym fotoaparátom žiadateľa

Paušálny poplatok 7 €/na každý, aj začatý deň

Cenník služieb Archívu SMOPaJ nadobúda účinnosť 1. februára 2011.