ARCHÍV OCHRANY PRÍRODY A JASKYNIARSTVA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Cenník služieb

Cenník služieb ochrany prírody a jaskyniarstva   Stiahnite si ceník vo formáte pdf

1. Vyhotovovanie čiernobielych elektrografických kópií (xerokópií)

Jednostranné z archívnych dokumentov                                      

  A 4 A 3
z voľných listov  0,20 €/list 0,25 €/list
z viazaných predlôh  0,30 €/list 0,35 €/list
z časopisov, novín, kníh 0,25 €/list 0,30 €/list

z viazaných predlôh a z časopisov sa pripočítava cena externého dodávateľa

   

Obojstranné z archívnych dokumentov

  A 4 A 3
z voľných listov 0,25 €/list 0,30 €/list
z viazaných predlôh 0,30 €/list 0,50 €/list
z časopisov, novín, kníh 0,25 €/list 0,40 €/list

2. Vyhotovovanie kópií digitálnou technikou (skenovanie a snímanie digitálnym fotoaparátom) a ukladanie na pamäťové médium

Snímanie jednoduchých plošných predlôh skenerom alebo digitálnym fotoaparátom

V rozlíšení 300 DPI a veľkosti výstupu 1 : 1 (v prípade predlôh do formátu A5 je možné rozlíšenie až do 600 DPI ČB/farba)
  do A4 väčší ako A4 až do A3
  1,99 €/list 3,98 €/list
Ukladanie dát na pamäťové médium (vrátane ceny za nosič)
CD 1,65  
DVD 2,32  
USB žiadateľa 1,32  
Vyhotovovanie kópií archívnych dokumentov digitálnym fotoaparátom žiadateľ
Paušálny poplatok 7 €/na každý, aj začatý deň
Cenník služieb Archívu SMOPaJ nadobudol účinnosť 1. februára 2011.