ARCHÍV OCHRANY PRÍRODY A JASKYNIARSTVA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Užitočné linky

www.smopaj.sk - Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši
www.minzp.sk - Ministerstvo životného prostredia SR
www.sopsr.sk - Štátna ochrana prírody SR
www.ssj.sk - Správa slovenských jaskýň
www.enviroportal.sk - Informačný portál rezortu MŽP SR
www.snk.sk - Slovenská národná knižnica, Martin
www.minv.sk/?archivnictvo-a-heraldika - Ministerstvo vnútra SR, Sekcia verejnej správy, archívnictvo
www.bach.sk - Bach systems, spol., s r.o., dodávateľ informačných systémov pre oblasť archívnictva a múzejníctva
www.archivari.sk - Spoločnosť slovenských archivárov
www.dejinyliptova.guran.sk - stránka venovaná dejinám Liptova
www.mikulas.sk - stránka Mesta Liptovský Mikuláš
www.zbierka.sk - server venovaný legislatíve Slovenskej republiky, všetky zákona SR na jednom mieste
www.nacr.cz - Národní archiv České republiky, Praha
www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz - Památník národního písemnictví, Praha