ARCHÍV OCHRANY PRÍRODY A JASKYNIARSTVA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Projekty

K najvýznamnejším projektom, ktorého sme sa zúčastnili bol projekt "Digitalizácia fondov a technická podpora informatizácie v oblasti ochrany prírody", ktorý beží od roku 2008 v jeho rámci sme digitalizovali väčšinu fondov a zbierok archívu. Jedným z jeho výstupov je aj digitálny katalóg fondov, zbierok a archívnych pomôcok, ktorý je sprístupnený na adrese www.archivsmopaj.sk. Viac informácií o projekte nájdete na domovskej stránke SMOPaJ.

Výskum

Na tejto stránke nájdete informácie o práve prebiehajúcich výskumných projektoch nášho archívu.

Konferencie

Pracovníčky archívu sa pravideľne zúčastňujú odborných konferencií venovaných problematike ochrany a sprístupňovbania archívnych fondov doma i v zahraniční, ktoré prispievajú k zvyšo-vaniu úrovne našej práce. Jednou z najboľúbenejších je konferencia "Digitálna knižnica" poriadaná Slovenskou chemickou knižnicou STU. Ale my sami organizujeme konferencie, semináre a dielne. Naposledy sme boli hostiteľmi XIX. Archívnych dní v Slovenskej republike.

Spolupráca

Túto stránku budeme pravidelne aktualizovať.

Edičná činnosť

Túto stránku budeme pravidelne aktualizovať.

Publikačná činnosť

Túto stránku budeme pravidelne aktualizovať.