ARCHÍV OCHRANY PRÍRODY A JASKYNIARSTVA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Z histórie a súčasnosti SMOPaJ

Počiatky múzejnej kultúry v Liptovskom Mikuláši siahajú až do polovice 19. storočia. Spájajú sa s literárno-kultúrnym spolkom Tatrín (1844-1848) a so spolkom mladšej slovenskej mládeže Zora (1899-1902). Spolok roku 1902 zanikol a časť zbierok bola zaslaná Muzeálnej slovenskej spoločnosti do Martina, ktorá vyvíjala svoju činnosť aj na pôde Meštianskeho kasína v Liptovskom Mikuláši.

Na valnom zhromaždení kasína v decembri 1904 vznikla pri Meštianskom kasíne v Liptovskom Mikuláši na návrh Rehora Urama-Podtatranského, Václava Vraného a Jána Volka-Starohorského Liptovská zbierka – malá lokálna zbierka starožitností, pamätností a prírodnín liptovských. Za  jej  správcu  bol vymenovaný Václav Vraný (učiteľ v Palúdzke). Muzeálna komisia vydala  "Prosbu  na obyvateľov Liptova", aby do zbierky prispievali. Keď sa kasíno presťahovalo do menších priestorov a Václav Vraný v roku 1909 odišiel z Liptovského Mikuláša (za kustóda do múzea v Martine), časť zbierky uložili v dome otca Jána Volka-Starohorského a časť v martinskom múzeu. Viac sa histórii múzejnej ochrany prírody dočítate na stránke SMOPaJ.

Dnes je SMOPaJ zriaďované Ministerstvom životného prostredia SR a je špecializovaným ústredím múzejnej práce vo vzťahu ku komplexnej dokumentácii vývoja a súčasného stavu ochrany prírody a jaskyniarstva na území Slovenskej republiky.