ARCHÍV OCHRANY PRÍRODY A JASKYNIARSTVA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Zbierky

Zbierka kroník

Zbierka máp

Zbierka kašírovaných máp

Zbierka negatívov a diapozitívov

Zbierka DVD a CD

Zbierka VHS

Zbierka pohľadníc

Zbierka filmov

Zbierka výtvarných prác

Zbierka bakalárskych, diplomových a dizertačných prác

Zbierka výskumných prác

Zbierka správ z inventarizačných výskumov

Zbierka meračskej dokumentácie jaskýň

Zbierka podzemných krasových javov   

Zbierka Štátneho zoznamu osobitne chránených  častí prírody a krajiny SR

Zbierka zahraničných expedícií, výprav a ciest  

Zbierka novinových výstrižkov

Zbierka podujatí

Zbierka trojrozmerných predmetov

Zbierka dokumentácie k štátnemu zoznamu