ARCHÍV OCHRANY PRÍRODY A JASKYNIARSTVA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Fondy

Družstvo Bystrianskych jaskýň   (1937 - 1944)

Družstvo Demänovských jaskýň  (1924 - 1954)

Hornoliptovské kultúrne centrum  (1996 - 1998) 

Klub slovenských turistov a lyžiarov, Jaskyniarsky sbor KSTL (1938 - 1945)  

Múzeum slovenského krasu  (1928 - 1949)   

Slovenská speleologická spoločnosť(1970 - 2000)

Slovenská speleologická spoločnosť- MSK 

(1949 - 1952)  

Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva (1990 - 1996)   

Slovenský ústav pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody  (1951 - 1981)

Speleologický poradný  zbor pri MK SSR 

(1955 - 1974

Správa slovenských jaskýň   (1970 - 1981)   

Štátny referát na ochranu pamiatok na Slovensku  (1921 - 1934)

Turista n. p.  (1952 - 1965)

Ústredie štátnej ochrany prírody  (1981 - 1990)   

BACÚRIK Michal  (1932 - 1983)    

BÁRTA Juraj Dr. CSc.  (1923 - 2005)

BENICKÝ Vojtech   (1907 - 1971)

BLAHA Leonard    (1914 - 1980)

BUDINSKÝ-KRIČKA Vojtech  Prof.  (1903 - 1993)

BUKOVINSKÝ Vojtech JUDr.  (1916 - 1989)

 

ČAJKA Jozef   (1931 - 2004)

ČUNDERLÍK Dominik  (1908 - 1986)

DROPPA Anton RNDr., CSc. (1920 – 2013)

DROPPA Peter  (1910 - 1990)

ERDŐS Mikuláš  (1934 - 1995)

GAÁL Jozef   (1950 - 1999)

HAVRÁNEK František   (1987 - 1964)

HERÉNYI Ladislav   (1923 - 1971)

HORÁK Ondrej   (1906-1993)

KÁMEN Svätopluk Ing.   (1921 – 1992)

KOVALČÍK Jozef Prof.  (1904 - 1974)

KRÁL Alois  (1877 - 1972)

LUTONSKÝ Alojz   (1901 – 1997)

MAGIC Dezider RNDr. Ing., CSc.  (1920 - 2005)

MAJKO Ján   (1900 - 1985)                                            

PALONCY Eduard   (1898 - 1968)

PANOŠ Vladimír doc. RNDr. Ing., CSc. (1922 – 2002)

PRÚDIK Ján   (1899 - 1942)

REVAJOVÁ (KOVÁČOVÁ) Božena   (1908 - 1997)

REVAJ Pavol   (1898 - 1957)

RODA Štefan PhMr.  (1927 - 2001)

ŠROLL Stanislav   (1925 - 1992)

ŠROLL Bohumil   (1924 – 1995)

VOLKO-STAROHORSKÝ Ján   (1880 - 1977)