ARCHÍV OCHRANY PRÍRODY A JASKYNIARSTVA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Prvá jaskyniarska výstava

Jaskyniarsky zbor Klubu slovenských turistov a lyžiarov (KSTL) sa snažil aj o propagáciu jaskýň a jaskyniarstva. Okrem prednášok a publikačnej činnosti chcel tento cieľ dosiahnuť aj prostredníctvom výstav. V roku 1946 preto usporiadal prvú jaskyniarsku výstavu, ktorá bola inštalovaná v priestoroch Slovenského národného múzea v Martine. Návštevníci si na nej mohli prezrieť nie len fotografie, nákresy a plány jaskýň, ale aj rôzne nálezy pravekej keramiky alebo kostí vyhynutých živočíchov.

Otvorenie výstavy bolo naplánované na oslavy 20. výročia objavenia jaskyne Domica, ktoré sa konali 26. – 27. októbra 1946. V rámci týchto osláv sa konal aj druhý zjazd Jaskyniarskeho zboru KSTL. V archíve sa nám zachovala pozvánka na tieto podujatia, spolu s ich programom. Hneď v prvom bode môžeme vidieť otvorenie jaskyniarskej výstavy, ktoré bolo naplánované na 26. októbra 1946 o 16:30. Dnes si môžete túto pozvánku, spolu s fotografiami z výstavy, pozrieť na našej stránke.