ARCHÍV OCHRANY PRÍRODY A JASKYNIARSTVA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Generál Ján Golian a slovenské jaskyniarstvo

Aké je spojenie medzi povstaleckým generálom Jánom Golianom a slovenským jaskyniarstvom? Na prvý pohľad žiadne. Nasledujúci dokument Vás však presvedčí o opaku.

Po rozpade Československej republiky v roku 1939 zanikol aj Klub československých turistov. Na Slovensku sa z jeho organizačných zložiek vytvoril Klub slovenských turistov a lyžiarov (KSTL). Jaskyniarsku činnosť v ňom mal na starosti najskôr Jaskynný zbor Krás Slovenska a od 15. apríla 1944 novozaložený Jaskyniarsky zbor KSTL. Ich hlavnou úlohou bol najmä prieskum slovenských jaskýň.

Jaskynný zbor Krás Slovenska požiadal dňa 3. apríla 1944 Ministerstvo národnej obrany o zapožičanie gumeného člna na prieskum zatopených častí jaskýň. Odpoveď im bola odoslaná až 25. apríla 1944, teda už po vzniku Jaskyniarskeho zboru KSTL. Veliteľstvo pozemného vojska v Banskej Bystrici výnimočne súhlasilo so zapožičaním člna pri splnení niekoľkých podmienok. List bol podpísaný, vtedy ešte len podplukovníkom generálneho štábu, Jánom Golianom. Dnes si ho môžete prečítať na našej stránke.